Αντιρρήσεις Δασικών Χαρτών

 
Τη Δευτέρα 15 Ιανουαρίου 2021 ξεκίνησε σταδιακά η ανάρτηση των δασικών χαρτών για το σύνολο της επικράτειας και αφορά τόσο περιοχές για τις οποίες είχε κυρωθεί ολικώς ή μερικώς ο δασικός χάρτης σε παλαιότερες αναρτήσεις αλλά και περιοχές για τις οποίες γίνεται πρώτη φορά ανάρτηση.

Η ανάρτηση εκ νέου των δασικών χαρτών ήταν επιβεβλημένη καθώς με τον Ν.4685/2020 προβλέπεται η αναμόρφωση των δασικών χαρτών σε οποιοδήποτε στάδιο και αν βρίσκονται προκειμένου να ληφθούν υπ’όψιν διοικητικές πράξεις που είχαν παραληφθεί κατά τη σύνταξη τους με το προγενέστερο καθεστώς. Επιπλέον στους αναμορφωμένους δασικούς χάρτες αναρτώνται και τα τμήματα των οικιστικών πυκνώσεων τα οποία είχαν εξαιρεθεί στις παλαιότερες αναρτήσεις.

Οι οικιστικές πυκνώσεις αποτελούσαν σύμφωνα με το Ν.4389/2016 οριοθετημένες περιοχές από τους δήμους εντός δασικών εκτάσεων που περιλάμβαναν πολλά αυθαίρετα κτίσματα, το ΣτΕ όμως έκρινε αντισυνταγματική την εν λόγω ρύθμιση.

Ο κάθε ενδιαφερόμενος ο οποίος αμφισβητεί τον χαρακτήρα που έχει αποδοθεί από τον αναρτηθέντα δασικό χάρτη σε μέρος ή στο σύνολο του γεωτεμαχίου που επικαλείται έννομο συμφέρον, έχει τη δυνατότητα να υποβάλει αντίρρηση μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής του φορέα ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ δηλώνοντας όλα τα απαραίτητα στοιχεία και πληρώνοντας το ειδικό τέλος. Επιπλέον, υπάρχουν περιπτώσεις αντιρρήσεων που εξαιρούνται της καταβολής τέλους.

Συγκεκριμένα, χρειάζεται να επισημανθεί, ότι στις περιοχές όπου έχουν γίνει παλαιότερες αναρτήσεις δασικών χαρτών, αντιρρήσεις μπορούν να κατατεθούν μόνο για τα τμήματα που περιλαμβάνονταν στα τμήματα οικιστικών πυκνώσεων και σε σημεία που αναμορφώθηκαν. Στις νέες αναρτήσεις, αντιρρήσεις υποβάλλονται στο σύνολο των περιοχών.

Η προθεσμία για την υποβολή αντιρρήσεων είναι 105 ημέρες ανάλογα με την ημερομηνία της ανάρτησης σε κάθε περιοχή η οποία παρατείνεται 20 ημέρες για τους κατοίκους του εξωτερικού. Συνηθίζεται να δίνεται παράταση, αλλά είναι επισφαλές οι ενδιαφερόμενοι να βασίζονται σε αυτό, συστήνεται να ενεργούν όσο πιο άμεσα γίνεται.

Το γραφείο μας αναλαμβάνει τις ακόλουθες εργασίες σχετικά με τις αντιρρήσεις των δασικών χαρτών:
  • τον επακριβή καθορισμό της θέσης του ακινήτου σας επί του δασικού χάρτη, τη διαπίστωση του αποδιδόμενου χαρακτήρα και την επεξήγηση του χαρακτήρα αυτού στον ενδιαφερόμενο, προκειμένου να έχει σαφή εικόνα των συνεπειών η μη που προκαλούνται από τα στοιχεία της ανάρτησης.
  • τον έλεγχο τυχόν εγγράφων που θα προσκομιστούν, είτε θα συλλεχθούν στη συνέχεια και την αξιολόγηση των συνθηκών προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπάρχει όφελος από τη σύνταξη τεχνική έκθεσης φωτοερμηνείας. Τα προαναφερθέντα συνεκτιμώνται και ακολουθεί η τεκμηρίωση των λόγων αμφισβήτησης του χαρακτήρα της έκτασης.
  • σύνταξη τεχνικής έκθεσης φωτοερμηνείας στις περιπτώσεις που απαιτείται από Δασολόγο
  • την ηλεκτρονική υποβολή της αντίρρησης στο σχετικό διαδικτυακό τόπο• τη δημιουργία του φυσικού φακέλου της αντίρρησης με την επισύναψη όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών και την κατάθεση του στα αρμόδια Σημεία Υποστήριξης Ανάρτησης Δασικών Χαρτών (ΣΥΑΔΧ)
  • την υποστήριξη της αντίρρησης στις Επιτροπές Εξέτασης Αντιρρήσεων (ΕΠ.Ε.Α.)
 
Τρόποι πληρωμής: Μετρητά, Χρεωστικές & Πιστωτικές Κάρτες έως 12 άτοκες δόσεις
 
Τρόποι πληρωμής